Shri RamaashTakam

sugreevamitraM paramaM pavitraM ram2

seetAkalatraM navamEghagAtram

kAruNya pAtraM shatapatranetraM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||1 ||

samsAra sAraM nigama prachAraM

dharmAvatAraM hata bhoomi bhAram

sadA nirvikAraM sukha sindhusAraM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||2||

 

lakShmI vilAsaM jagatAM nivAsaM

IankA vinAshaM bhavanaprakAshaM

bhUdEva vAsaM sharadindu hAsam

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||3||

 

mandAramAlaM vachanE rasAlaM

guNairvishAlaM hata saptatAlam

kravyAdakAlaM suralOkapAlaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||4||

 

vedAnta gjnAnaM sakalaihsamAnaM

hritArimAnaM tridashaM pradhAnam

gajEndrapAlaM vigatA vishAlaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||5||

 

shyAmAbhirAmaM nayanAbhirAmaM

guNAbhirAmaM vachanAbhirAmaM

vishvapraNAmaM katabhaktikAmaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||6||

 

leelAsharIraM raNaranga dheeraM

vishvaikaveeraM raghuvamshadhAram

gambheeranAdaM jitasarvavAdaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||7||

 

khElaaatibheetaM svajanE puneetaM

syAmO prageetaM vachanE aheetam

rAgEnagItaM vachanE ahItaM

shrIrAmachandraM satataM namAmi ||8||

2 thoughts on “Shri RamaashTakam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s